Skip to main content

Khắc phục lỗi Script Error trong Yahoo! Messenger 11

Một lỗi khá phổ biến và không ít phiền toái khi sử dụng Yahoo! Messenger 11.
An error has occurred in the script on this page.
Line : 1
Char : 1
Error : Invalid character
Code : 0
URL : http://mi.adinterax.com/wrapper.js
Do you want to continue running scripts on this page ?

8-29-2011 8-44-08 AM


Để khắc phục lỗi này thật đơn giản:
Bạn vào Run nhập 2 lệnh này:
      1. regsvr32 jscript.dll
      2. regsvr32 vbscript.dll
Nhận được thông báo sau là bạn đã thành công, nếu có lỗi bạn xem tiếp phần Khắc phục lỗi khi thực hiện lệnh regsvr32 phía dưới:
8-29-2011 10-41-18 AM

Tip:

  • Cách vào RUN 
1. Cách thứ nhất vào Start –> Run – với Window 7 hoặc Vista bạn nhập trực tiếp vào ô Search programs and files
8-29-2011 11-01-59 AM
2. Cách thứ hai bấm tổ hợp phím Window + R
8-29-2011 11-00-43 AM

  • Khắc phục lỗi khi thực hiện lệnh regsvr32:
“The module “jscript.dll” was loaded but the call to DllRegisterServer failed with error code 0×80004005″
Bạn download file Jscript.dll từ địa chỉ http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?jscript chép vào thư mục C:\WINNT\System32 hoặc C:\Windows\System32 và thực hiện lại 2 lệnh regsvr32 jscript.dll regsvr32 vbscript.dll một lần nữa.

  • Xem thêm về cách sử dụng lệnh regsvr32:
http://support.microsoft.com/kb/249873/vi-vn
Vào Control Panel mở biểu tượng Internet Options > chọn thẻ Advanced > đánh chọn kiểm vào Disable Script Debugging (Internet Explorer) > chọn kiểm vào Disable Script Debugging (Other) > nhấn Apply.
8-29-2011 11-30-32 AM
Tiếp tục chọn thẻ Security > chọn tiếp Custom Level
8-29-2011 8-48-13 AM
Khi hộp thoại Security Settings – Internet zone hiện ra thì tìm mục: Script ActiveX controls marked safe for scripting và click chọn Enable rồi nhấn nút OK.
8-29-2011 11-32-04 AM

SamiBoyVN.

Share