Skip to main content

[Video TUT] Hướng dẫn tự tạo skin Yahoo

Đã có 1 bài hướng dẫn tại đây:
http://junookyo.blogspot.com/2012/12/huong-dan-tu-tao-skin-cho-yahoo.html
Mình làm video hướng dẫn 1 cách chi tiết và rõ ràng cho những bạn nào chưa làm được:

Xem HD tại tab mới nhé:

Share