Skip to main content

Tool SQLDumpSplitter (Chia nhỏ file *.sql)

Tool SQLDumpSplitter dùng để chia nhỏ file *.sql với dung lượng lớn.
Cách thức: Chương trình sẽ tạo ra 1 file *.sql cấu trúc data (cái này mình sẽ restone đầu tiên) và tạo ra các file chứa dữ liệu (dạng insert)

Download:
Click here to download!


Bước 1:
Chose file
Bạn nhấn vào nút Browse và chọn cái file mà bạn muốn chia nhỏ ra ( Chú ý là Tools này chỉ áp dụng cho file .SQL thôi nhá ) Ví dụ : data.SQL
Bước 2: Set maximum filesize
Bạn có thể cut file theo dung lượng bao nhiêu tùy bạn .
Ví dụ : 1024 KiloBytes ~ 1MB
Bước 3: Chose Target directory
Xong các bước trên bạn bấm vào nút : EXECUTE
Sau đó sẽ hiện ra 1 thư mục : SQLDumpSplitterResult ,trong đó sẽ chứa các file .sql đã được cut với dung lượng bạn đã chọn ở Bước 2
Bây giờ bạn vào PHPmyadmin mà Import
Bạn Browse file : data_DataStructure.sql ( theo ví dụ trên) ,sau đó bạn lần lượt Import cái file còn lại theo thứ tự : data_1.sql ,data_2.sql ,…….

Chúc các bạn thành công

Tool SQLDumpSplitter (Chia nhỏ file *.sql) | Juno_okyo's Blog

Share