Skip to main content

Hướng dẫn tự tạo skin cho Yahoo

Bài này Cơm tự làm chứ không copy ở đâu về cả ,hình ảnh minh họa từ A->Z

Trước tiên mọi người vào đây để tải reshack về:
http://www.angusj.com/resourcehacker/
Phần mềm thay đổi định dạng và kích thước ảnh có sẵn tại đây: http://vibe.vn/threads/49925/

Sau khi tải về xong, các bạn vào thư mục chứa yahoo, vào messenger >> resources >> vi - VN (hoặc vi - US, tùy yahoo của bạn), sau đó copy cái file res_msgr.dll ra 1 chỗ nào đó tùy bạn. Như hình mình copy ra ngoài desktop:


 Hướng dẫn tự tạo skin cho Yahoo [có ảnh minh họa] | Juno_okyo's Blog

Bật reshack lên open và chọn file res_msgr.dll đã copy ra desktop Hướng dẫn tự tạo skin cho Yahoo [có ảnh minh họa] | Juno_okyo's Blog
 

Sau khi mở file res_msgr.dll rehack sẽ hiện ra như này: Hướng dẫn tự tạo skin cho Yahoo [có ảnh minh họa] | Juno_okyo's Blog

Các bạn chọn Dialog -> tìm đến 929 -> 1033 hoặc 1066. Sau đó chèn đoạn code này vào dưới cùng:

CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 315, 385

Sau khi chèn xong bạn nhấn nút Compile Script để save lại.

Sau đó các bạn chọn mục Action trên thanh công cụ

chọn Add new resource -> Open file with new resource -> tìm đến file ảnh muốn làm theme.
Chú ý: file ảnh định dạng .bmp và nên tìm 1 ảnh có kích thước tương đương với kích thước của Y!H hoặc lớn hơn!!
Sau khi chọn đường dẫn cho background. 2 ô ở dưới bạn gõ như sau

Dòng thứ 3 điền 1066 hay 1033 tùy thuộc vào [ Dialog -> tìm đến 929 -> 1033 hoặc 1066] lúc nãy
Nếu là 1033 thì các bạn đổi thông số ở ô thứ 3 là 1033. Còn nếu là 1066 thì để giống hình. Sau đó ấn vào nút Add resource.
sau đó các bạn vào lại Dialog -> tìm đến 929 -> 1033 hoặc 1066 để chỉnh kích thước hoặc vị trí theme theo ý muốn

Sau khi sửa xong file res_msgr.dll ở ngoài desktop. Các bạn tắt hết Y!H đi nhé và copy file đó vào trong thư mục, như thế là xong rồi và mở yahoo lên nào, đẹp quá Hướng dẫn tự tạo skin cho Yahoo [có ảnh minh họa] | Juno_okyo's Blog

Chúc các bạn thành công . Nguồn : vibe.vn

Share