Skip to main content

[XSS] Exploit Google for Phishing attack

Lần trước khi Juno_okyo gửi email cảnh báo về XSS tại Google Transplate, phía Security của Google đã rep lại và không hề quan tâm đến exploit này vì họ cho rằng nó xảy ra trên domain Sandbox và không có khả năng ảnh hưởng đến Data của Google.com hay dữ liệu người dùng.

Trong Private Tutorial này, Juno_okyo - J2TeaM sẽ demo một cuộc tấn công nhỏ kết hợp XSS + SE => Phishing.

Khai thác thông tin tài khoản người dùng hoặc có thể làm nhiều hơn thế đó là tùy vào khả năng tư duy hacking của bạn.

Download:
http://www.mediafire.com/?dwc6zffe6bretdj
Password Unlock:
q0jJR7lvf84pp9H
Tutorial by Juno_okyo - J2TeaM.

Share