Skip to main content

USB Booting for Windows, Linux, and others

Thấy nhiều bạn vẫn còn lăn tăn trong việc chọn chương trình để tạo Bootable USB đúng cách và hiệu quả, nên topic này mình sẽ tổng hợp các vấn đề về tạo Bootable USB để cài đặt Windows - Linux OS, chạy live Linux - Hiren's BootCD...

Thông tin chi tiết về chương trình và hướng dẫn sử dụng đều có đầy đủ trên trang chủ.

1. Refus - Tạo bootable USB để cài đặt các phiên bản Windows và các distro Linux.
Homepage: http://rufus.akeo.ie/
Chương trình tạo bootable USB để cài đặt các phiên bản Windows (XP, Vista, 7, 8) và các distro Linux. Các thử nghiệm cho thấy Refus có tốc độ vượt trội hơn nhiều so với các chương trình tạo Bootable USB khác.

2. Unetbootin - Tạo Bootable Live USB
Homepage: http://unetbootin.sourceforge.net/
Unetbootin chạy được trên Windows, Linux, và Mac OS X, giúp bạn tạo bootable USB để chạy live các distro Linux như: Backtrack, Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint, openSUSE, CentOS,...

3. Hiren's BootCD from USB Flash Drive
Download Hiren's BootCD mới nhất tại đây: http://www.hirensbootcd.org/download/
Hướng dẫn tạo bootable USB cho Hiren BootCD: http://www.hirensbootcd.org/usb-booting/

Share