Skip to main content

Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web

Các trình duyệt web phổ biến hiện nay như Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari hay Opera đều có một hệ thống các tổ hợp phím tắt giống nhau, giúp người sử dụng nhanh chóng thực hiện các thao tác và trải nghiệm khi duyệt web dễ dàng hơn. Danh sách các tổ hợp phím tắt trên tất cả các trình duyệt dưới đây sẽ được chia theo các chức năng cụ thể khác nhau.
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 1
 
Làm việc với tab
 
Ctrl + 1 - 8: Chuyển nhanh qua các tab theo thứ tự từ 1 đến 8 tính từ bên trái sang.
Ctrl + 9: Chuyển nhanh qua tab cuối cùng.
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 2
 
Ctrl + Tab: Chuyển nhanh qua tab kế tiếp (tab ở bên phải tab hiện hành).
Ctrl + Shift + Tab: Chuyển nhanh qua tab trước đó (tab ở bên trái tab hiện hành).
Ctrl + W, Ctrl + F4: Đóng tab hiện tại.
Ctrl + Shift + T: Mở lại tab vừa đóng.
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 3
 
Ctrl + T: Mở một tab mới.
Ctrl + N: Mở một cửa sổ trình duyệt mới.
Alt + F4: Đóng cửa sổ trình duyệt hiện tại.
 
Nút chuột giữa khi click vào một tab: Đóng tab.
Ctrl + Chuột trái, nút chuột giữa: Mở liên kết trong một tab mới.
Shift + Chuột trái: Mở liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới.
 
Điều khiển
 
Alt + Mũi tên bên trái, Backspace: Trở về trang web trước đó.
Alt + Mũi tên bên phải, Shift + Backspace: Tiến tới trang web trước đó.
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 4
 
F5: Tải lại trang.
Ctrl + F5: Tải lại toàn bộ trang, bỏ qua bộ nhớ cache.
Escape: Dừng việc tải trang web hiện tại.
Alt + Home: Mở trang chủ.
 
Zoom
 
Ctrl và dấu +, Ctrl + cuộn nút chuột giữa lên: Phóng to.
Ctrl và dấu -, Ctrl + cuộn nút chuột giữa xuống: Thu nhỏ.
Ctrl + 0: Trở về chế độ zoom mặc định ban đầu.
F11: Chế độ toàn màn hình.
 
Kéo trang web
 
Space , Page Down: Kéo xuống một khung màn hình.
Shift + Space, Page Up: Kéo lên một khung màn hình.
Home: Trở về đầu trang.
End: Đến cuối trang.
Bấm chuột giữa và di chuyển chuột: Kéo trang web lên xuống, trái phải tùy theo hướng di chuyển chuột.
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 5
 
Thanh địa chỉ
 
Ctrl + L, Alt + D, F6: Đưa con trỏ về thanh địa chỉ, bạn có thể bắt đầu nhập địa chỉ mới.
Ctrl + Enter: Tự động thêm tiền tố www. và hậu tố .com vào địa chỉ vừa nhập. Ví dụ bạn chỉ cần gõ Google và ấn Ctrl + Enter, mà không cần gõ Google.com.
Alt + Enter: Mở địa chỉ trang web vừa nhập trong một tab mới.
 
Tìm kiếm
 
Ctrl + K, Ctrl + E: Đưa con trỏ đến ô tìm kiếm của trình duyệt (có thể là của Google, Yahoo, Bing hay các ứng dụng khác), nếu trình duyệt không có ô tìm kiếm sẽ đưa con trỏ về thanh địa chỉ.
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 6
 
Alt + Enter: Hiển thị kết quả tìm kiếm trong ô tìm kiếm của trình duyệt trong một tab mới.
Ctrl + F, F3: Mở hộp tìm kiếm trong trang web hiện tại (dạng tìm kiếm theo văn bản).
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 7
 
Ctrl + G, F3: Chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo từ bước tìm kiếm ở trên.
Ctrl + Shift + G, Shift + F3: Trở lại kết quả tìm kiếm trước đó từ bước tìm kiếm ở trên.
 
History và Bookmarks
 
Ctrl + H: Mở lịch sử duyệt web.
Ctrl + J: Mở lịch sử dowload.
Ctrl + D: Đánh dấu nhanh trang web hiện tại.
Ctrl + Shift + Del: Mở cửa sổ Clear Browsing History.
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 8
 
Các chức năng khác
 
Ctrl + P: In trang hiện tại.
Ctrl + S: Lưu trang hiện tại vào máy tính của bạn.
Ctrl + O: Mở một tập tin từ máy tính của bạn.
Ctrl + U: Mở mã nguồn của trang hiện tại (không có trong IE).
F12: Công cụ phát triển mở (yêu cầu Firebug extension cho Firefox).
 
Tổng hợp 46 phím tắt hữu ích khi duyệt web 9
 
Hy vọng với danh sách các phím tắt đơn giản trên, các bạn sẽ dễ dàng làm chủ trình duyệt web của mình và có những giây phút sử dụng thoải mái, thuận tiện nhất.
 
Tham khảo: howtogeek

Share