Skip to main content

Thêm cách vượt rào Deep Freeze (Mọi phiên bản)

Khi cài DF lên máy, thường tạo một file tên Persi0.sys (hoặc $Persi0.sys). File này lưu thông tin về mật khẩu, cấu hình DF và được bảo vệ trong môi trường Window thực.

Ý tưởng là thay thế file Persi0.sys (ở máy cài DF, có đặt mật khẩu bảo vệ) bởi file Persi0.sys (do mình tạo, chưa đặt mật khẩu). Hai file này được tạo cùng một phiên bản DeepFreeze.


Để thực hiện việc này cần boot vào môi trường PE, Linux, DOS có hỗ trợ NTFS (nếu cần), phần mềm quản lý phân vùng....

Và thành quả có được:

-Trên máy ảo, lúc chưa thay thế: Deep Freeze Standard 7.30, có pass.- Trên máy ảo, sau khi thay thế: Deep Freeze Standard 7.22, không pass, full.-Trên máy thật (ngoài quán net): Deep Freeze Standard 6.30, có pass, file $Persi0.sys, đóng băng tất cả phân vùng.- Trên máy thật (ngoài quán net) sau khi thay thế: Deep Freeze Standard 6.62, thay thế file Persi0.sys (đổi tên thành $Persi0.sys), file này tạo trên máy ảo, chỉ đóng băng 1 phân vùng.Kết quả rất khả quan.

-Trong cùng 1 phiên bản: Standard V7.22 có thể thay thế cho Standard V7.30, V6.62 thay thế V6.30... Nhưng Version 6 không thể thay thế Version 7.
-Một số trường hợp DF lỗi, có thể thay thế điểm khôi phục giả để fix lỗi.
-Trước khi thay thế, sao lưu lại file Persi0.sys cũ ($Persi0.sys) trước. Sau khi xử lý xong ta lại trả về trạng thái ban đầu của máy (lúc chưa nghịch)

Up vài file Persi0.sys (DF Standard V6, V7), không đặt mật khẩu
http://www.mediafire.com/download.php?vqvllav0dis1g8o
(Một số máy chỉ thiết lập đóng băng phân vùng hệ thống nên bạn cần sao lưu Persi0.sys ($Persi0.sys)cũ nếu không muốn phải cài lại. Vì sau khi thay thế, sẽ thiết lập đóng băng tất cả các phân vùng)
Hi vọng với topic này có thể giúp mọi người giải quyết được phần nào rắc rối của DF gây ra.

Share