Skip to main content

Show saved password

Bạn không nên lưu trữ mật khẩu bằng tiện ích nhớ mật khẩu của trình duyệt bởi vì chỉ sau 3 bước cơ bản, tài khoản của bạn sẽ bị lộ mật khẩu:


I, Trình duyệt Google Chrome

Bước 1: Mở trang đăng nhập các dịch vụ mà bạn quan tâm


Bước 2: Nháy chuột phải vào ô chứa mật khẩu của bạn, rồi chọn Kiểm tra phần tử

Bước 3:
Trong dòng
<input type="Password" name="Passwd" id="Passwd">


đổi Password thành Text

Sau đó nhấn Enter, mật khẩu toàn dấu chấm đã bị chuyển thành chữ cái và số.

II, Trình duyệt FireFox

Các bạn cũng làm Bước 1, như trên.

Bước 2: Nháy chuột phải vào ô chứa mật khẩu của bạn, rồi chọn Inspect Element (Q)

Bước 3: Bấm vào nút dưới hình:

Sau đó cũng đổi Password thành Text, rồi nhấn Enter.

Share