Skip to main content

Share tài liệu Mạng - IT - Đợt 3

I/ Tài liệu đợt 3 :
Link download tại đây: http://www.fshare.vn/folder/TXDCX6SB7T/
Pass download :longbaoitc

II/ Nội dung:
Gồm 2 phần
- 1 là Data3 : chứa các kiến thức về ngôn ngữ SQL (dưới dạng video) và kiến thức về môn mạng băng rộng (Frame Relay, DSL, Optical...), đây là 1 môn khó nhai vì là lý thuyết chay nên mình đã lồng vào đó 1 số đoạn flash animation dùng để minh họa cho dễ hiểu...
- 2 là Video Hack: trong đây chứa 1 ít các video hack về ứng dụng web với nhiều dạng hack khác nhau như: SQL Injection, Blind SQL Injection, Hack thông qua file download và upload, Phising Attack, Local Attack..v...v...(trong các đợt share trước các video hết 50% là do mình tự làm nhưng các video trong lần này là mình sưu tầm nguồn từ trên mạng nhé nhưng đã qua chọn lọc kỹ càng...nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng nhé.)

Hình ảnh minh họa cho môn mạng băng rộng
[Hình: mangbangrong.jpg]
==>Link download tài liệu CEH Full Tiếng Việt + Mạng - IT Đợt 1 và 2 tại đây (dành cho bạn nào chưa đọc bài của mình nhé...)
Link:
Đợt 2: http://junookyo.blogspot.com/2012/11/share-tai-lieu-chuyen-nganh-mang-it_23.html
Đợt 1: http://junookyo.blogspot.com/2012/11/share-tai-lieu-chuyen-nganh-mang-it.html
CEH - Tiếng Việt: http://www.fshare.vn/folder/DU28IUB66Z/
Pass download: longbaoitc

Share