Skip to main content

Share kho tài liệu mạng hữu ích

Tài liệu share gồm
1/ Bộ DVD CCNA được tập hợp của 3 trung tâm VNPRO, Nhất Nghệ và Sao Bắc Đẩu.
[Hình: nhatnghe.jpg]
[Hình: vnpro.jpg]
Link download: http://www.fshare.vn/file/TN41231MST

2/ Bộ tài liệu về LINUX
[Hình: LINUX.jpg]
Link download: http://www.fshare.vn/file/TDQJ2PV22T
3/ Các đồ án môn học
[Hình: hockyvi.jpg]
Link download:
http://www.fshare.vn/file/TZ231V0BQT
http://www.fshare.vn/file/T1AW1TJKKT

Share