Skip to main content

Mod gather infomation victim khi đã có session (MSF)

Khi đã tạo được session trên máy victim nhưng lại muốn lấy 1 số thông tin nơi địa phương như lịch sử các ổ usb, list wifi nạn nhân đang hoạt động, serial key, các phần mềm đã cài, etc... thì trên msf có khá nhiều mod hay để phục vụ chúng ta.
Ở ví dụ này mình sẽ demo 1 số trường hợp mình thích.


Đầu tiên bắt buộc phải exploit được máy victim để khởi tạo session

Attacker: Backtrack 5r2
Victim : Window 7 with IE8
Exploit: ms11_003_ie_css_import
Cái này tính post hồi trưa mà mới chụp đc cái đầu bị bắt xuốc ăn cơm nên đưng hỏi tại sao mấy cái ảnh khác nhau:
 


Và giờ là tiến hành gather info

1. Gather installed application (enum_application)

 

2. Usb History (usb_history)

 

3. Get window serial key (enum_ms_product_keys)

 
4. Get current wireless connection
use post/windows/wlan/wlan_current_connection

5. Disconnect wifi đang sử dụng
use post/windows/wlan/wlan_disconnect

6. Xem tất cả wifi đang trong vùng phủ sóng
use post/windows/wlan/wlan_bss_list

7. Xem pass saved của 1 số ứng dụng phổ biến
+outlook:post/windows/gather/credentials/outlook
+filezilla:use post/multi/gather/filezilla_client_cred
Thật sự là muốn làm demo wifi lắm mà máy ảo mình k attach wifi card đc

1 số trò hay với meterpreter, tuy nhiên mình khuyến cáo nên bypass UAC cho trường hợp win 7 với bypassuac (exploit/windows/local/bypassuac)

1. Getcountermeasure (script tự động disable nhiều thứ linh tinh như firewall, av, etc)

2. Enable remote desktop với getgui
Xem thêm ở http://www.offensive-security.com/me...Remote_Desktop
3. Winenum (script tự động dump hash, thông tin khá phong phú)
 

4. Getlocalsubnet và killav

 

5. 1 số cái khác > cú pháp chạy run "tên script"
+ hostedit (edit file host victim)
+ screenspy (chụp ảnh màn hình victim với thiết lập time -t "số giây")
+ Keylogrecorder (keylogger)
+ Credcollect (dump hash user, có thể dùng john the riper để crack)
+ blah blah (các bạn có thể xem ở google)

Tổng kết:
Đây chỉ là 1 số trò nghịch khá an toàn khi k muốn phá hoại victim, còn rất nhiều script hay các bạn nên tham khảo thêm ở các site như rapid7 hay offensive-security,... Google.


Nguồn: XgR (Biên tập lại bởi Juno_okyo).

Share