Skip to main content

[Hướng dẫn] Tự động cài đặt âm thầm nhiều phần mềm chạy cùng 1 lúc với 1 cú click chuột

Sau khi cài windows xong, sau đó cài từng phần mềm của mình hay dùng và ngồi nhấn YES/NEXT. Như vậy thật quả mất quá nhiều thời gian cài phần mềm

Nay WhatLove xin chia sẽ cho mọi người Cài âm thầm cho nhiều phần mềm cùng 1 lúc với 1 cú click chuột. Với phương pháp này các bạn phải thực hiện 1 giai doạn phức tạp. Tuy phức tạp nhưng khi mang đi cài đỡ phải mất công ngồi nhấn Yes/Next/Fisnd.


+ Chuẩn bi:
- Một số phần mềm quan trọng của mình hay dùng ( vd: Winrar, Yahoo, Unikey, VietKey...)
- Tools Universal Silent Switch Finder 1.5.0.0 để kiểm tra mã Silent Switch ( Down ở file đính kèm )
ussf.rar

+ Thực Hiện
- Sau khi chuẩn bị 1 số phần mềm của mình hay dùng rồi và cho gộp chung một thư mục Setup
- Down Tools Universal Silent Switch Finder 1.5.0.0 và mở nó lên, nhấn vào nut > ở ô File, cuối cùng chọn tới setup phần mềm. sau đó dợi một lúc ở ô Usage sẽ xuất hiện mã Silent Switch
- Ví dụ tôi chọn Winrar401b1.exe thì có mã Silent Switch /S- Sau khi đã có mã Silent Switch thì thực hiện như sau:
Mở notepad lên ( Start/run gõ notepad ) rồi dán code này vào@ECHO OFF

IF EXIST %WinDir%\System32\CMDOW.EXE CMDOW @ /HID

START /WAIT [Tên file phần mềm 1] [Mã Silent Switch 1]

START /WAIT [Tên file phần mềm 2] [Mã Silent Switch 2]


EXIT
Sau đó nhấn phím Ctrl + S. Ở ô File name điền Install.bat, ở ô File as type chọn all file, nhấn vào SAVE và cuối cùng chọn tới thư mục Setup

Ví dụ của tôi thì làm như thế này

@ECHO OFF

IF EXIST %WinDir%\System32\CMDOW.EXE CMDOW @ /HID

START /WAIT wrar401b1.exe /S

START /WAIT teracopy.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-

EXIT


Cuối cùng nhấn dualclick vào file Install.bat là nó tự động cài âm thầm 2 phần mềm kia tự động mà không cần ngồi chọn Yes/Next

Chúc các bạn thành công

Share