Skip to main content

GIF Resizer (Resize gif file) – Thay đổi kích thước hình động Gif

Mọi cố gắng trong việc resize (thay đổi kích thước) một ảnh gif động đưa đến kết quả là một ảnh tĩnh. Tuy nhiên, phần mềm portable miễn phí GIF Resizer sẽ giúp công việc resize ảnh gif động trở nên dễ dàng.


1. Download và giải nén công cụ GIF Resizer.
2. Double click icon của GIF Resizer.
3. Chọn ảnh gif mà bạn muốn resize (Source GIF image file).
4. Đặt tên cho file gif sau khi được resize (New GIF image file).
5. Nhập giá trị chiều rộng (width) & chiều cao (height) của ảnh gif sau khi được resize.
6. Click nút Resize.

Vậy là xong rồi đó các bạn , thưởng thức thành quả mình nhé

Bạn tải về từ địa chỉ http://www.ashongsoft.com/download/GiFResizer.zip
---------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tải về bạn chạy chương trình ngay mà không cần cài đặt, từ giao diện hiện ra bạn chọn file Gif cần thay đổi kích thước ở mục “Source Gif Image file”, chọn đường dẫn để lưu tập tin sau khi thay đổi kích thước ở mục “New Gif Image file”. Cuối cùng bạn nhập vào kích thước mới ở một trong hai ô Width hoặc Height, có thể chọn mục “Good Quality” để có chất lượng hình tốt hơn, xong bấm Resize để thay đổi kích thước.


Share