Skip to main content

Video mô tả tấn công XSS

Video mô tả tấn công XSS (Cross Site Scripting), video mô tả rất chi tiết.

Link download:
http://adf.ly/FMu2Z
Pass giải nén nếu có: vietmatrix.net

Chúc các bạn nghiên cứu thành công và vui vẻ.

Nguồn OWASP.

Share