Skip to main content

[Tool] Joomscan Security Scanner - Update 611 lỗ hổng của Joomla

Hi All,


Nhóm Web-center Security Team của Slovenia vừa update phiên bản mới cho công cụ quét lỗ hổng mang tên Joomscan.

Joomscan là công cụ nhỏ gọn viết bằng ngôn ngữ PERL,dùng scan ứng dụng Joomla.

Ở lần update này,database lỗ hổng đã tăng lên 611 vuls so với 550 vuls vào tháng 11 năm ngoái.

Có thể update thông qua command-line (terminal) bằng lệnh :


./joomscan.pl update

Cú pháp sử dụng khá đơn giản :

VD:
- Để scan website uns.vn ta sử dụng : ./joomscan.pl -u uns.vn
- Chi tiết các options : ./joomscan.pl

_LINK DOWNLOAD :
- Windows : http://web-center.si...an/joomscan.rar
- Linux : http://web-center.si...joomscan.tar.gz

Các bạn có thể download source về để optimize và bỏ vào toolbox.

Share