Skip to main content

Phương pháp thâm nhập Gmail

Sử dụng kỹ thuật giả mạo certificate. Kỹ thuât này do anh “tocbatdat – giảng viên CEH trung tâm I-TRAIN” viết
Link download toàn bộ tool và tài liệu hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?igs3x7n3eeiq3g1Bao gồm:
+) Burp suite v1.3
+) Quick_Batch_File_Compiler_3.21
+) Java bổ trợ
+) Đoạn mã thiết lập proxy tự động trên giao diện IE
+)Tài liệu hướng dẫn chi tiết được viết bởi anh tocbatdat
(Coi để nâng cao kiến thức)

Share