Skip to main content

Demo tấn công qua Keylogger

Clip này Juno_okyo làm để tuyên truyền và cảnh báo về Hack CF thôi.

Mà post lên blog cho bạn nào chưa biết về Keylogger :D

Coi như demo về Keylogger nha!Share