Skip to main content

1337 Admin page finder

Tool này mình thấy scan link admin tốt hơn mấy tool trước đây chúng ta xài. Đây là tool mới cho anh em dùng thử.
Đây là demo:
[Hình: 11.PNG]

[Hình: 22.PNG]

P/S: bạn hãy thử 1 site trước đây bạn chưa tìm ra link admin và thử với tool này xem.

Link download:
http://adf.ly/FMudy

Share