Skip to main content

[TUT] Hack Account ADSL VNPT [8/7/2012]

TUT này nhìn sơ thì có vẻ k có gì nguy hiểm... nhưng nếu chúng ta biết cách thì có thể đổ cmd vào đó... và dùng thêm dyndns để cập nhật ip .. (nếu victim có dis ra thì Ip sẽ thay đổi)

TUT này có thể áp dụng cho cả FPT

Link: http://www.mediafire.com/?7h955j77ge094ew

TUT này k có gì đặc sắc .. những ai chưa biết thì có thể xem để biết thêm

Share