Skip to main content

Simple SQLi injection with MaxSQLi Syntax Creator

Đây là chương trình nhỏ cho những người ghét gõ: D. nó giúp bạn xây dựng cú pháp cho MySQL injection. Nó hỗ trợ tiêm MySQL cơ bản và lỗi dựa trên tiêm. Chỉ cần làm theo sự giúp đỡ bên trong chương trình và bạn sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nếu bạn tìm thấy lỗi và sau đó gửi email về: maxonebt4@gmail.com. Công cụ tạo ra By của Danijel MAXA MaXoNe.Its một chương trình virus miễn phí. Được nén với máy nén exe miễn phí và đó cũng là lý do tại sao nó được phát hiện như Pak_Generic. Download : Here

Share