Skip to main content

Share code Firefox's Start Page (đẹp)

Demo ảnh:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/1-1-200612-23-05AM.png
Demo online:
http://www.ghostclub.info/code/firefox/
 Download:
http://www.mediafire.com/?g1sb5zgqlntysow
Pass Unlock:
junookyo
P/S: Code này RIP ở Firefox (thấy đẹp nên zip chơi). Đã edit, thêm đoạn code check khung search (ko nhập gì mà ENTER sẽ hiện alert). Thích hợp làm trang home, có thể sửa các URL ở khung button phía dưới! Nói chung là code đẹp :D.

Share