Skip to main content

[TUT] Include code backconnect database

- Ưu điểm:
+ Không cần tạo ra 1 file nào trên host, admin không thể biết.
+ Không cần biết user + pass database vẫn kết nối đc.
+ Edit, delete, chmod,... đủ hết các thể loại.
+ Update phiên bản mới vẫn dính nên không lo admin update.
+ Còn nhiều thứ chờ mong các bác khám phá...
Llink download:

Password:
w0lf

Share