Skip to main content

Một số phần mền Mã Hóa Virus Free

1-      07-12-12 Crypter
-          Click vào file và chọn path tới file virus
-          Click vào stub và chọn path tới file stub.exe ( cùng thư mục với file 07-12-12 Crypter.exe )
-          Sau đó tùy chọn các chức năng và Encrypt
-          Trong trường hợp này Soleil sẽ lấy demo với file virus là con bot được tạo từ tool botnet Di5
-          Hình ảnh check file virus khi chưa mã hóa:

-          Với con bot này thì nó bị phát hiện 31/42 phần mền anti virus.
               
-          Hình ảnh con bot di5 sau khi được mã hóa với  07-12-12 Crypter. Nó đã bypass anti được 1 nửa và chỉ còn bị phát hiện 15/42 phần mền anti virus.
-         
 
      2-      Haxor – Aio
-          Tool này có nhiều chức năng hơn so với tool  07-12-12 Crypter như binder, extension Spoofer, Icon changer…
-          Click vào Crypter chọn path file virus, Soleil sẽ lấy ví dụ đôi với con bot Di5 như ở trên.
-          Khi mã hóa con bot của di5 đó với Haxor – Aio thì chỉ còn 9/42 phần mền antivirus phát hiện, 1 kết quả không tồi.
-          Hình ảnh demo:
     3-      Chrome Crypter v2
-          Browse thư nhất dùng để dẫn tới path file virus
-          Browse thứ 2 dùng để change icon cho virus
-          Browse thứ 3 dùng để gắn virus vào 1 chương trình ( binder)
-           Cũng với con bot tạo bởi Di5 đó, khi được mã hóa với Chrome Crypter v.2 thì còn 18/42 phần mền antivirus phát hiện
-          Hình ảnh demo:
     
      4-      Amnesia
-          Tool encrypt Amnesia này rất đầy đủ các chưc năng như thay đổi icon, đính kèm phần mền, thể hiện thông báo,  download, spoofer, pumper… Trong các tool free thì tool này soleil cũng khá kết nhất với các chức năng của nó.
-          Khả năng bypass của nó cũng khá tốt, chỉ còn 10/41 phần mền anti phát hiện đối với con bot được tạo bởi Di5.

Toàn bộ pass các link download trên (nếu có ):
pass unlock: soleil_vhb 
pass giải nén: ceh.vn
Đây là những Tool free, Vì vậy bài tut này mang tính chất giới thiệu và tham khảo, không hứa hẹn kỳ vọng nhiều về việc ứng dụng nó. Thực chất hiện giờ chỉ cần mã hóa qua đc kis, bkav, cmc,  avg, avira là xem như đã thành công. Trong bài tut tiếp theo về mã hóa Soleil sẽ demo mã hóa FUD theo phương thức hexing! Tuy phức tạp 1 chút nhưng thu được kết quả mĩ mãn hơn. ^^

Share