Skip to main content

Phần mềm đăng kí Gmail hàng loạt - Gmail Quick Creator 1.0

Giao diện:Tools hoạt động tốt trên win xp, win 7 32bit
Trên win 7 64bit gặp một vài bug nhỏ, mình không rõ có phải không và chưa có win64bit khác để test cho thật chính xác

Chức năng và hướng dẫn của nó cũng không có gì cả. Chắc mọi người sẽ dễ làm quen được thôi

Quét virus:

https://www.virustotal.com/file/6cf4086a02bdcc22dddecb852f54cc50db6400221435abc342 4ef1c1e3f2a4c2/analysis/1342278758/

Vấn đề có 4 phần mềm nhận định là Worm.Win32.AutoIt!IK vì autoIT bị nhiều phần mềm liệt vào ngôn ngữ dùng để viết virus. Thực chất các phần mềm cũng chỉ nhận định nó là autoIT mà thôi

p/s: Vấn đề bypass verify của google mình không đề cập đến ở đây, đó là kinh nghiệm riêng của các bạn

*** Infomation ***

Size: 942 KB/x64 và 446KB/x32

Author: KID1232 - KID1232.COM

SourcE: autoIT

Release: 14/07/2012


Download: http://www.mediafire.com/?77r9szsyhxkpz08 
Pass Unlock: junookyo

Share