Skip to main content

Tut khai khác, up shell, local host windowns

Tut khai khác, up shell, local host windowns dành cho người bắt đầu học hack
trong video có nhiều câu kéo lủng củng, các bác bỏ quá cho tut dành cho newbie, pro tránh xa

http://www.mediafire.com/?uvj4iv00bg0conj

Share