Skip to main content

Tool reg nick Yahoo nhanh!!!

Yêu cầu: .Net Framework 2.0


 
Đánh capcha xong click cập nhật, tạo đủ nick rùi thì click lưu... reg đến lúc limit thì đổi sever khác hoặc change ip đễ reg típ...

http://www.mediafire.com/?nkc6d17db64rby2

Share