Skip to main content

Tổng Hợp Các Dạng Tut Hack Web Cơ Bản


Vui Lòng xem và thực hành trên máy ảo


1. Local Attack

1.26MB – Tác Giả: Unlock_virus
Video Hướng dẫn sử dụng Shell và local ( rất căn bản cho newbie)

2. Local- Mastercarder.org

7.35MB – Tác Giả: Chưa Rõ
Video Local Mastercarder.org và giải mã file config bị mã hóa (BYpass qua MySQL

3. Local attack,Upload shell

1.86MB – Tác Giả: d0nd0c(Vniss)
Video local cardheaven.net rất căn bản , dành cho newbie

4. Local host-it-now.info

3.2MB – Tác Giả: Meoconx
Video local host-it-now.info sử dụng các lệnh liệt kê domain...

5. Local attack

7.5MB – Tác Giả: ly0kha
VIdeo Local attack Congnghecuoi.com change pass admin chủ yếu cho newbie tìm hiểu ( sử dụng R57)

6. Upload Shell Local

8.5MB – Tác Giả: Chưa Rõ
Video upload shell thông qua bigdump.php và local trienpro.com

7. include Shell IPB – local

10MB – Tác Giả: Chưa Rõ
Video Include Shell IPB và local vbulletin-vietnamese.com

8. Upload SHell Joomla

Cách 1 :

_Load /administrator > Global Configuration > Systerm > Media Setting > thêm định dạng .php
_Sau đó vào Media Manager up shell.php
_Chạy shell: http://victim/images/shell.php

Cách 2 :

Edit temp Jomla : Chúng ta vào phần template > edit cái index.php template
Sau đó chạy : http://victim.com/index.php


9. Via SQl

3.8MB – Tác Giả: WarTanza
Video via Sql của WarTanza căn bản cho newbie

10. Hack Techcombank

3.7MB – Tác Giả: X-spider
Video Hack Techcombank

11. Local Upload Shell

5.27MB – Tác Giả: Hoangduye
Video Local Upload Shell Rất hay

12. Hide backdoor

2.79MB – Tác Giả: Chưa Rõ
Video Hướng dẫn hidebackdoor

13. Video backconect

2.65MB – Tác Giả: Alwayloveyou
Video Hướng dẫn căn bản và những gì cẩn chuẩn bị để có thể backconnect

14. Local bằng NC

2.35MB – Tác Giả: Talama3000
Video hướng dẫn local bằng Netcat cho newbie rất cặn cẽ từ A –> Z

15. Video Upload Shell
6.4MB – Tác Giả: CKJ
Video lợi dụng dụng bug Script để có thể upload shell

16. Video Run Shell

2.80MB – Tác Giả: MeoconX
Video hướng dẫn run shell bằng File .rar

17. Sql Nâng Cao
2.49MB – Tác Giả: Hoangduye
Video sql nâng cao của hoàng duyên

18. Hack Jet Căn bản

5.16MB – Tác Giả: Talama3000
Pass giải nén: talama [Video Hack Lỗi Jet Căn bản rành cho newbie

19. Hack sql Căn bản

5.05MB – Tác Giả: Chưa rõ
Video hack SQl căn bản dành cho AE mới vào nghề site:VNPT

20. Mysql injection

14.46MB – Tác Giả: Mr.QuangVu
Video hướng dẫn hack lỗi mysql injection và upload shell

21. Đột Nhập Icare

3.23MB – Tác Giả: Nobody
Video tấn công vào icare.com.vn qua file Validator.php

22. Hack Lỗi PHP

3.1MB – Tác Giả: Talama3000
Video hack lỗi php sử dụng order by….

23. Local BAsic

6.64MB – Tác Giả: Manhluat93
Video local backconnect và local site:vnprohost.com

24. kvircv3.4.2-remote

2.1MB – Tác Giả: Cutynhangheo
video hướng dẫn remote máy và chiếm dc tài khoản Administrator

25. Local Syslink Upload Shell

25MB – Tác Giả: Wang
Video Local Syslink upload shell

26. Video BotNet

6.76MB – Tác Giả: Chưa Rõ
Video hướng dẫn sử dụng phần mềm botnet [ phần mềm này dowload tại tools]

27. Hack TTYB

3.76MB – Tác Giả: nhokdown
server này bị một bug,tắt safe dễ dàng.

28. Upload Shell

15.3MB – Tác Giả: Ckj
Video upload shell ở manggiaovat.net

Link Download All:

pass: soleil_vhb


Share