Skip to main content

Share Code + Data SMSOnline.mobi

Site này gửi tin nhắn free ko giới hạn :).

Demo:
http://smsonline.mobi/
Code + Data:
http://www.mediafire.com/?fnxy9b01ux6efm0
Yêu cầu:
  • Host hỗ trợ cURL
Hướng dẫn:
  • Giải nén ra => Chỉ cần up code trong folder public_html lên host mình là được.
  • Tạo sẵn DB => Import file "ahfhjdfhj_sms.sql".
  • Edit DB info trong file #conn.php
  • Muốn chỉnh kí tự tối đa thì edit server.php
  • Muốn chỉnh dòng quảng cáo sau tin nhắn thì edit server.php

Share