Skip to main content

Multiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc

Multiple firefox profiles - điều này giúp bạn có thể bật nhiều trình duyệt firefox cùng 1 lúc cũng như có thể vào nhiều tài khoản gmail cùng 1 lúc
Để làm được điều này, các bạn click chuột phải vào Icon Firefox trên desktop,coppy đoạn bên dưới
-P PROFILENAME -no-remote
chèn vào như hình minh họa
http://img210.imageshack.us/img210/4923/image0r.png
Xong, các bạn nhấn Oke rồi bật firefox lên
http://img210.imageshack.us/img210/4923/image0r.png
Bây giờ hãy tạo 1 Profile mới (Create Profile..)
Xong, các bạn tích bỏ dấu Don't ask at startup, để mỗi khi click đúp vào firefox, nó sẽ hỏi chọn profile, như thế sẽ nhanh hơn nếu công việc của bạn cần mở nhiều profile thường xuyên
^^!

Share