Skip to main content

Di chuyển ảnh giữa các dịch vụ trực tuyến với Pi.pe nhanh chóng

Hiện tại có rất nhiều dịch vụ phổ biến cho phép bạn chia sẻ hình ảnh trực tuyến như Flickr, Instagram, Picasa, Facebook, 500px, Photobucket, v.v ... Nhưng các dịch vụ này lại không có bất kỳ tùy chọn nào để di chuyển hình ảnh của người dùng đến các dịch vụ trực tuyến khác. May thay, điều đó sẽ được giải quyết dễ dàng với Pi.pe - một dịch vụ miễn phí cho phép bạn để di chuyển các tệp đa phương tiện bao gồm cả hình ảnh và video qua lại giữa các dịch vụ trực tuyến. Ứng dụng web này hỗ trợ hầu hết các dịch vụ phổ biến như 500px, Facebook, Flickr, Instagram, Kodak Gallery, MySpace, Photobucket, Shutterfly, Smugmug, v.v...

Để sử dụng dịch vụ trước hết bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google. Sau đó bạn nhập code là getpipe để sử dụng dịch vụ trong thời gian thử nghiệm phiên.
 
 
 
Pi.pe có một giao diện thuật sĩ ở bước đầu tiên giúp bạn chọn nguồn cho tập tin đa phương tiện cần di chuyển.
 
 
Trong bước thứ hai, bạn chọn album (hoặc ảnh) muốn di chuyển sang dịch vụ khác. Nó sẽ liệt kê ra tất cả các album có sẵn..
 
 
Sau đó dịch vụ sẽ chuyển sang bước 3 để xem và sửa lại thông tin của album hoặc hình ảnh.
 
 
 
 
Ở bước thứ tư, hãy chọn dịch vụ đích mà bạn muốn di chuyển các bức ảnh hoặc video. Ở đây có một loạt các dịch vụ bao gồm Dropbox, Box.net, SugarSync, Google Drive, Orkut, Evernote, YouTube (cho video) vv .Ứng dụng sẽ xác minh tài khoản của bạn và kiểm tra xem có đủ không gian lưu trữ để di chuyển các tập tin hay không.
 

Cuối cùng nhấn Start Transfer và chờ đợi để pi.pe thực hiện phần việc còn lại.
 
 
Pi.pe chắc chắn là một sự lựa chon tuyệt vời nếu bạn muốn di chuyển một số lớn các tập tin media giữa các dịch vụ chia sẻ file và mạng xã hội. Chúc các bạn thành công.

Share