Skip to main content

Upload Shell Joomla

Cách 1 :
_Load /administrator > Global Configuration > Systerm > Media Setting > thêm định dạng .php
_Sau đó vào Media Manager up shell.php
_Chạy shell: http://victim/images/shell.php
Cách 2 :
Edit temp Jomla : Chúng ta vào phần template > edit cái index.php template
Sau đó chạy : http://victim.com/index.php

Share