Skip to main content

Tool scan website

1.Admin Finder
Link download:
http://www.mediafire.com/?gqommlz2ndj
Ưu điểm:Quét file hay thư mục đều do mình chỉ định vì thế quét nhanh.

2.IntelliTamper 2.07
Link download:
http://www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-Related/IntelliTamper.shtml
Quét cả file và thư mục luôn.

Share