Skip to main content

Cách tạo socks 4 + 5 với putty

Hiện nay rất nhiều cách tao private sock như xài mocks, Tunnilier... Mỗi cách đều có ưu nhược điểm riêng. Đối với mocks thì rất dễ chết host, còn Tunnilier thì khỏi phải nói, hiẹn này đa só dân underground đều xài trình này, nhưng nhược điểm của trình này là chạy rất dich vụ nên tính ổn định thường không cao (?)

Không nói dài dòng, giờ đi thẳng o vấn đề. Hôm nay BMT sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo private socks với putty (only).

Có thể nhiều bạn đọc đến dòng này sẽ chê bai cách này là cũ, chúngta cũng đã đến biết cách tạo private socks sử dụng putty để loginshell, sau đó xài mocks để create socks. Nhưng ở đây BQT muốn nói làchỉ cần với putty là có thể tạo cho mình 1 con private socks chạy ổnđịnh và nhanh hơn nhiều so với Tunnilier.
*Trước khi tạo socks cần phải chuẩn bị sãn những thứ sau:
+ 1 host có user + pass (điều đương nhiên) không cần enable SSH, chỉcần có quyền connect đến cổng (port) 22 (port mặc định của SSH, có thể1 số server sẽ change port này) <-- nhớ là connect đến port 22 mà kobị refused nha còn nếu host có hỗ trợ ssh thì tốt.
+ putty. Down tại đây
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/.../x86/putty.exe

*Nếu đã chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta bắt đầu tạo socks.
+ Khởi động putty


+ Điền hostname hoặc IP (của host)

+ Trong list catagory chọn Connect -> SSH -> Tunnels


+ Đièn port trong phần source port, ở đây tớ điền là 12345, sau đó chon Dynamic(rất quan trọng) rồi click nút Add


nó sẽ hiện như sau


+ Sau đó quay lại phần session, nếu thích thì save session lại để sau này không càn setting như trên


+ Click Open , nếu không bị refused thì sẽ xuất hiện của sổ đen ngòm của shell, sau đó nhâp user + pass của host vào


+ Như vậy là bạn đã creat socks thành công rồi đây, nên nhớ không được đóng của sổ đen ngòm này lại khi fake socks

+ Công việc tiếp theo của bạn là lấy socks này fake thôi, nên dùng FF,set sockshost là 12.0.0.1 port là 12345 (tùy port bạn set như phầntrên), có thể chọn socks4 hay socks 5 tùy thích.

Share