Skip to main content

[TUT] Malware dưới dạng file Ảnh

Bạn muốn người sử dụng Click vào Malware của bạn.... sau đây là 2 cách mình thấy hiệu quả.
Bạn có thể đổi theo filetype tùy tích của bạn.. ở TUT này.. mình dùng dạng .jpg (file ảnh)

Nguyên liệu :
Đây là 1 code nhỏ mình viết bằng VB6 . . khi chạy thì show 1 đoạn Msgbox (đặt tên là solana.exe)


Cách thứ nhất: Thông qua cmd + shortcut
- Bạn tạo shortcut, thay đổi thuộc tính của Shortcut và đổi tên Malware thành .jpg

- Đổi icon của shortcut
- Thành quả


ở đây, khi click.. bạn sẽ chạy 1 cửa sổ cmd sau đó... Malware được chạy

Cách thứ hai: Thông qua đổi tên ngược + đổi icon trong source
bạn làm như hình vẽ và... ở bước cuối Dùng Reshack hoặc 1 tool tương tự để đổi icon

Kết:
Có nhiều cách thức khác nữa, bạn có thể tìm kiếm thêm ở Google

Mình cũng đã viết thành tut dạng pdf để các mem khác có thể ngâm cứu offline

Link download: http://www.mediafire.com/?tqtlisffcjil1l9
Pass: solana_BYG

Share