Skip to main content

Tổng hợp VIDEO HACKING [Made in VN]


Download: Local Attack

1.26MB - Tác Giả: Unlock_virus

Video Hướng dẫn sử dụng Shell và local (rất căn bản cho newbie)
Download: Local- Mastercarder.org

7.35MB - Tác Giả: Chưa Rõ

Video Local Mastercarder.org và giải mã file config bị mã hóa (Bypass qua MySQL)


Download: Local attack,Upload shell

1.86MB - Tác Giả: d0nd0c(Vniss)

Video local cardheaven.net rất căn bản , dành cho newbie


Download: Local host-it-now.info

3.2MB - Tác Giả: Meoconx

Video local host-it-now.info sử dụng các lệnh liệt kê domain... (rất hay)


Download: Local attack

7.5MB - Tác Giả: ly0kha

VIdeo Local attack Congnghecuoi.com change pass admin chủ yếu cho newbie tìm hiểu (sử dụng R57)


Download: Upload Shell Local

8.5MB - Tác Giả: Chưa Rõ

Video upload shell thông qua bigdump.php và local trienpro.com


Download: include Shell IPB - local

10MB - Tác Giả: Chưa Rõ

Video Include Shell IPB và local vbulletin-vietnamese.com


Download: Upload SHell Zoomla

2.6MB - Tác Giả: Quang Vũ

Video hướng dẫn upload shell ở Zoomla qua đường language


Download: Via SQl

3.8MB - Tác Giả: WarTanza

Video via Sql của WarTanza căn bản cho newbie


Download: Hack Techcombank

3.7MB - Tác Giả: X-spider

Video Hack Techcombank


Download: Local Upload Shell

5.27MB - Tác Giả: Hoangduye

Video Local Upload Shell Rất hay


Download: hide backdoor

2.79MB - Tác Giả: Chưa Rõ

Video Hướng dẫn hidebackdoor


Download: video backconect

2.65MB - Tác Giả: Alwayloveyou

Video Hướng dẫn căn bản và những gì cẩn chuẩn bị để có thể backconnect


Download: Local bằng NC

2.35MB - Tác Giả: Talama3000

Video hướng dẫn local bằng Netcat cho newbie rất cặn cẽ từ A -> Z (video của em đó hihi)


Download: Local Adsl-ftp = NC

2MB - Tác Giả: Matrixhk2

Video local site asdl-ftp bằng Netcat


Download: Video Upload Shell

6.4MB - Tác Giả: CKJ

Video lợi dụng dụng bug Script để có thể upload shell (thú vị lắm đó) site:battle.net


Download: Video Run Shell

2.80MB - Tác Giả: MeoconX

Video hướng dẫn run shell bằng File .rar (hay lém)


Download: Sql Nâng Cao

2.49MB - Tác Giả: Hoangduye

Video sql nâng cao của hoàng duyên (xem phê lắm)


Download: Hack Jet Căn bản

5.16MB - Tác Giả: Talama3000

Pass giải nén: talama [Video Hack Lỗi Jet Căn bản rành cho newbie (của em đó hi hi )]


Download: Hack sql Căn bản

5.05MB - Tác Giả: Chưa rõ

Video hack SQl căn bản dành cho AE mới vào nghề site:VNPT


Download: Mysql injection

14.46MB - Tác Giả: Mr.QuangVu

Video hướng dẫn hack lỗi mysql injection và upload shell


Download: Đột Nhập Icare

3.23MB - Tác Giả: Nobody

Video tấn công vào icare.com.vn qua file Validator.php


Download: Hack Lỗi PHP

3.1MB - Tác Giả: Talama3000

pass giải nén: talama [Video hack lỗi php sử dụng order by...]


Download: Local BAsic

6.64MB - Tác Giả: Manhluat93

Video local backconnect và local site:vnprohost.com (xem hay lắm)


Download: kvircv3.4.2-remote

2.1MB - Tác Giả: Cutynhangheo

video hướng dẫn remote máy và chiếm dc tài khoản Administrator (hay lắm, video này nâng cao)


Download: Local Syslink Upload Shell

25MB - Tác Giả: Wang

Video Local Syslink upload shell rất hay đó


Download: Sử Dụng Keylogger

7.3MB - Tác Giả: Chưa Rõ

Video hướng dẫn sử dụng Keylogger perfect. trèn nó vào ảnh và vào web


Download: Video BotNet

6.76MB - Tác Giả: Chưa Rõ

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm botnet hay phết [phần mềm này dowload tại tools]


Download: Hack TTYB

3.76MB - Tác Giả: nhokdown

server này bị một bug,tắt safe dễ dàng mọi người xem thì bít hay lắm đó


Download: Blind SQl

2.64MB - Tác Giả: Hoangduye

pass giải nén:~~hoangduye_blind video blind sql rất hay,và mới lạ mọi người xem sẽ dõ


Download: Getroot[exploit kernel]

1.17MB - Tác Giả: Il0vehacking

Video Getroot [exploit kernel]


Download: linux root

2.94MB - Tác Giả: Sys7ech

linux root


Download: Getroot

313KB Chưa Rõ

Getroot (xem đi mọi người)


Download: lừa tình

1.89MB - Tác Giả: Wantarza

Video xem buồn cười cực server linux chạy được aspx khó hiểu


Download: Php Jnjection

7.52MB - Tác Giả: Matrixhk2

Video hack ueh.edu.vn bị lỗi php Jnjection, newbie nên xem cũng rất căn bản đó


Download: Remote File Inclusion(RFI)

45MB - Tác Giả: Chưa Rõ

pass giải nén: sharkvn[dot]net Demo về Remote File Inclusion và cách chạy shell


Download: mysql Jnjection-up shell local

23.94MB - Tác Giả: MaTrixhk2

Video về mysql Injection upload shell và local


Download: TeamViewer Rat

4.70MB - Tác Giả: VipQb0y

Hướng đẫn sử dụng TeamViewer Rat và điều kiển máy từ xa (tạo một con Spy gửi thông tin về host)


Download: Backconnect Local ..Up shell

9.77MB - Tác Giả: Hocchoi

VIdeo backconnect - local - change pass admin (VBB)


Download: Bugs Download by pass

2.86MB - Tác Giả: Kid

video về Bugs download by pass để mua souce free (xem bổ lắm)


Download: Vô Hiệu hóa deepfreeze

2.19MB - Tác Giả: laivankhanh108

video hướng dẫn vô hiệu quá deepfreeze


Download: mySql injection

2.07MB - Tác Giả: Chưa rõ

video hướng dẫn mysql injection và giải thích rất rõ dàng, newbie rất nên xem và học hỏi


Download: Upload Shell

15.3MB - Tác Giả: Ckj

Video upload shell ở manggiaovat.net giờ nó fix lỗi rồi nhưng cứ upload lên cho AE xem


Download: Hack lỗi cfm

6MB - Tác Giả: Meoconx

Video hack lỗi cfm mọi người xem và học tập naz'


Download: Change pass Admin

6MB - Tác Giả: Nhokdown

Video change pass admin từ bigdump và upload shell


Download: how to use Spynet

10.7MB - Tác Giả: VipQB0y

Video sử dụng Spynet , để lấy thông tin và điểu kiển máy từ xa


Download: Local PA Việt Nam

13.87MB - Tác Giả: Wantarza

pass giải nén: wartarzavideo local Pa việt nam (xem hay lắm đó sử dụng .htaccess để đổi đuôi con shell)


Download: Local Pa việt nam

5.48MB - Tác Giả: Hieuneo

Tiếp vẫn là video local Pa việt nam (phương thức mới he he)


Download: bypas safemode php5.2.9

3.13MB - Tác Giả: Ly0kha

Video by pass safemode php5.2.9 (New)


Download: Upload Shell ở các forum

7.88MB - Tác Giả: Thanhxyz

Video upload shell ở VBB,IPB,phpbb,joomla


Download: local digistar (P2)

10.40MB - Tác Giả: Mr.Quy

Video local host digistar


Download: Sqli

3.3MB - Tác Giả: Chưa Rõ

Video này xem rất hay và bổ ích mọi người nên xem và học tâp


Download: Local attack

8.70MB - Tác Giả: Fernando

Video local attack server itnameserver.com


Download: remoto desktop

1.73MB - Tác Giả: Il0vehackig

Video remoto desktop bằng Metasploit, tìm IP...

Nguồn: (Sưu tầm)

Share