Skip to main content

Tạo folder và sub-folder bằng cách sử dụng file text

Nếu bạn từng phải tạo một lượng lớn các folder trong Windows thì bạn sẽ hiểu được việc mệt mỏi và khó chịu khi làm việc này là thế nào. Nhưng với mẹo sau bạn sẽ phải ngạc nhiêu và cảm thấy thú vị khi chỉ cần một file text để lưu tên các folder muốn tạo, tự động bạn sẽ có tất cả.


Việc đầu tiên bạn cần phải làm là gõ danh sách các folder bạn muốn tạo vào một file text. Bạn nên để tên folder thành từng dòng. Nếu bạn muốn tạo folder con chỉ cần thêm dấu "\" sau tên folder cha và gõ tên folder con. Lưu file lại và nhớ đường dẫn nơi bạn save.


Tiếp theo bạn download chương trình Text 2 Folders. Sau đó giải nén và chạy chương trình.

Click nút phía trên cùng, tại dòng Root folder, và tìm folder bạn muốn tạo các folder con bên trong.

Tiếp theo nhấn nút thứ hai để đến vị trí bạn lưu file text vừa rồi.

Click tạo folders và để chương trình tự hoạt động.
Nguồn: howtogeek.com

Share