Skip to main content

Scan cấu trúc website = MSDOS

Coded bởi XC của hce.
Scan cấu trúc website hoặc forum... mặc dù còn một số lỗi như không hiển thị hết hoặc hiển thị sai :D

Cách dùng :

Download về, bỏ vào một thư mục bất kỳ...
Chạy run, gõ :


cmd
để vào DOS.

Sau đó, gõ :
D:
Nếu bỏ vào C:\ thì đánh là C:

... cd file run
cd scan
rồi chạy lệnh scan
scan tên_web
Download:
http://www.mediafire.com/?y5iv1bjydmi

Share