[+] Đầu tiên ta hãy tìm hiểu xem cái open_basedir là cái wtf gì
    http://id.php.net/manual/en/ini.core...i.open-basedir
    Tạm dịch
    Nó hạn chế quyền xem các tập tin và thư mục của ta , dù safe_mode on hay off cũng không ảnh hưởng tới giá trị này
   
    [+] Cách khai thác đối với
    PYTHON
   
    Name:  1.jpgViews: 19Size:  28.5 KB
   
    Ở đây ta không thể chuyển sang thư mục /var/www vì đã bị Open_BaseDir chặn lại
   
    Name:  2.jpgViews: 19Size:  35.0 KB
   
    Run command
    python webs.py
    Kết quả:
   
    Name:  3.jpgViews: 19Size:  26.4 KB