Skip to main content

Nghịch vui với CMD (Command Line)

Đầu tiên, các bạn hãy mở Notepad ra bằng cách vào Start -> All Programs -> Accessories -> Notepad.
Sau đó, copy đoạn Code sau đây và Paste vào Notepad:
color a
color b 
color c 
color d 
cmd
Save lại dưới tên cmd.bat (nhớ là đuôi .bat).
Chạy nó bạn sẽ đc 1 ma trận màu cmd tuyệt đẹp! Bạn có thể tùy biến thay màu 1-9 a-f theo cấu trúc như trên. Ngoài ra bạn còn có thể tùy biến cách hiển thị. Bằng cách thêm vào echo.
Đây là 1 cách tùy biến của juno_okyo:

Code:
Quote:
 
 echo 01 101 01 1001 0100101 1 01 0 01 0 0 0
 
 echo 101 010100 0101 01 01 01 01 01 0 1 0 0 1 01 10 101 0 10 101
 
 echo 0 
 
 echo 10010 101 0100 0101001 0 101 10 10 0100010 01 010010 01
 
 echo 0 101 1001 10 10 10 01 01 01 0 10 1 0 101 00 010 1 00 101 0101
 
 echo 0
 
 echo 0
 
 echo 0
 
 color a
 
 color 2
 
 cmd
Để cho đẹp hơn bạn có thể chạy file đó trong ổ đĩa gốc (C, D, E...).

Mở topic này cũng để các bạn share cách tùy biến của mình sao cho ma trận màu đẹp hơn!

Share