--> Skip to main content

Một số công cụ xem Password

Vận dụng tính năng lưu lại các password của các phần mềm, các công cụ sau sẽ giúp ta lấy lại các mật khẩu này:
password_star
IE Passview
- Hỗ trợ IE7
- Recovery password lưu trữ trên IE gồm: AutoComplete, HTTP Authentication, FTP
Download
Mail PassView
Xem và Export Password account Outlook Express, MS Outlook, Windows Mail,…
Download
PstPassword
Password Outlook .PST file
Download
WirelessKeyView
Download
Dialupass
Xem password Dialup/RAS/VPN
Download
Revelation
Công cụ hiển thị các password trực tiếp trên các textbox (dấu *)
Download

Share