Skip to main content

Giám sát nội dung chat Yahoo Messenger trong môi trường mạng LAN

1. Giới thiệu
Bạn là administrator của một mạng doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn cho phép các user được sử dụng Yahoo Messenger để chat trực tuyến. Bạn có nhu cầu theo dõi các nội dung chat của các user trong mạng LAN. Bạn hãy thử sử dụng phần mềm Yahoo Messenger Monitor Sniffer. Nhưng nếu sếp không yêu cầu bạn làm việc này thì bạn chỉ test thôi nhé, đừng vi phạm sự riêng tư của người khác. Dù sao, thật thú vị khi ta có thể xem nội dung chat của người khác.
Để giám sát nội dung chat của Yahoo Messenger, bạn hãy khảo sát các mô hình mạng dưới đây
Mô hình 1
Với mô hình này, các máy trạm sẽ nối vào switch, thay vì switch sẽ nối với router ADSL, nhưng bạn nối switch vào 1 cái hub, hub nối với router ADSL, máy tính của bạn sẽ nối vào hub và cài Yahoo Messenger Monitor Sniffer.


Mô hình 2
Trên thực tế bây giờ kiếm cái hub để mua cũng hơi bị khó, đa số là dùng switch, vậy bạn thử áp dụng mô hình 2. Tuy nhiên với mô hình 2, bạn phải làm chủ được cái switch vì bạn phải cấu hình trên switch port "giám sát" ("SPAN", "Port Monitoring", "Management Port"). Với tính năng này, toàn bộ traffic của các máy tính nối vào switch đều được bạn giám sát. Máy tính cài software Yahoo Messenger Monitor Sniffer sẽ được cài trên máy như hình sau
Xem thêm tài liệu cấu hình port" giám sát" cho từng loại switch tại http://www.immonitor.com/switch-port-mirroring.htm


Mô hình 3
Coi ra muốn giám sát nội dung chat của người khác không đơn giản phải không? Thôi thì bạn áp dụng mô hình 3. Với mô hình này , bạn chỉ việc cài Yahoo Messenger Monitor Sniffer tại máy gateway. Gateway có thể là một máy Windows server 2003 có 2 card mạng đã cấu hình NAT outbound, hoặc đây là máy ISA trong hệ thống mạng của bạn.
Hình dưới đây tôi không sửa lại vì muốn giữ hình gốc của tác giả, bạn có thể hiểu firewall chính là router ADSL, còn máy cài Monitor sniffer software chính là máy gateway (Nat server hay ISA server). Vậy thì quá đơn giản rồi, chúng ta bắt đầu thực hiện


2. Chuẩn bị

- Download chương trình Yahoo Messenger Monitor Sniffer tại đây
- Download serial tại đây

3. Thực hiện
B1. Cài đặt Yahoo Messenger Monitor Sniffer 3.2 tại máy gateway (ISA hoặc NAT server)
B2. Cài đặt Winpcap
B3. Đăng ký bản quyền
B4. Cấu hình card mạng sniffer
B5. Capture
B6. Cấu hình gửi nội dung chat qua mail

B1. Cài đặt Yahoo Messenger Monitor Siffer 3.2 tại máy ISA
- Trên máy gateway , chạy file FullYahooMonitor32.exe

Check dấu Please install the packet.... để cài winpcap
B2. Cài đặt Winpcap
Chọn Finish để kết thúc, sau đó khởi động lại máy gateway
B3. Đăng ký bản quyền
Khởi động Yahoo Messenger Monitor Siffer, chọn Enter Code
Nhập số từ file serial.txt
Chọn OK hoàn tất quá trình đăng ký
B4. Cấu hình card mạng sniffer
Chọn menu Option > Select Adapter
Chọn card mạng CROSS (card nối với switch)
B5. Capture
Chọn Menu Control > Start
Kết quả khi capture
B6. Cấu hình gửi nội dung chat qua mail
Không phải lúc nào bạn cũng mở Yahoo Messenger Monitor Sniffer để giám sát trực tuyến, bạn cũng có thể cấu hình Yahoo Messenger Monitor Sniffer tự động gửi mail cho bạn toàn bộ nội dung chat
Chọn menu Option > Config
Bên trái chọn E-mailing
- Đánh dấu Enable automatic E-Mailing of chat logs
- Khai báo :
+ To Address : Địa chỉ mail người nhận
+ From Address: Địa chỉ mail người gửi, thông thường dùng địa chỉ mail người nhận
+ SMTP server: Địa chỉ IP hoặc tên mail server
+ Username / password
+ E-Mail logs every: Chọn ngày gửi mail chứa nội dung chat
+ Send at: Chọn thời gian gửi mailChọn + Send Test E-Mail để kiểm tra các thông số khai báo đúng

suthuc - MCT

Share