Skip to main content

Fishing Tab in FireFox


Một hình thức phishing có thể nói là khá nguy hiểm, nếu không đề phòng rất có thể ta sẽ là nạn nhân!

Kịch bản:
"Send cho nạn nhân một link site với nội dung bất kỳ được thiết kế từ trước. Giả sử nạn nhân không tắt tab của mình mà tiếp tục chuyển qua tab khác để làm việc trong thời gian đó chúng ta tìm cách nào đó để cho site của mình tự chuyển qua trang phishing đã được làm sẵn (Dùng Javascript để chuyển qua trang phishing của Yahoo hoặc Gmail chẳng hạn)
Nếu nạn nhân không để ý sẽ lãnh đủ !"Demo:


Share