Skip to main content

Copico Reverse Tool

Speed khá nhanh, ngoài ra còn có thể nhận diện được mã nguồn của site đó, anh em có thể thêm chức năng nhận diện mã nguồn trong file "cms.xml" . Đã test virus nên cứ yên tâm mà xài.Share