Skip to main content

cat -n /etc/passwd read


 


cat -n /etc/passwd diyerek sýralý olarak user ve kök dizini listeletebilirisniz arþivinizde bulunsun iþte

Share